Velkou investicí do školního roku 2016/2016 se stalo dovybavení dvou autobusů dvoubodovými bezpečnostními pásy. Jde o Axer (50 míst) a Iliade (60míst). Splnili jsme tak přání řady především základních a mateřských škol v okolí, které dbají ve velké míře na bezpečí přepravy svých žáků. V závislosti na poptávce se bude určitě v budoucnu v tomto směru ve velkém pokračovat.

Se vzůstající poptávkou po zajištění dopravy na cyklovýlety jsme začali některé autobusy uzpůsobovat pro tahání přívěsů. První na řadu přišel padesátimístný Axer, který je pro tento druh jízd nejvhovnější svou obratností. Došlo k opětovné montáží samotného závěsu a rekonstrukci elektroinstalace. Vlastní přívěsy k dispozici nemáme, jsme však v kontaktu s místními půjčovnami, které dávají k zápůjčce vleky až do kapacity 44 kol.

Pro sezonu 2016 byl pořízen vůz Renault Iliade s kapacitou 60 míst. Vyplnila se tím díra na trhu při poptávce velkokapacitních autobusů, které se v sezonu na vnitrostátní dopravě téměř nevyskytují. Nespornou předností je po finanční stránce to, že 60 sedadel je vměstnáno do autobusu standardní délky, čímž nevzrůstají náklady na přepravu při nutnosti objednávat třínápravový autobus, případně variantu autobus+mikrobus. V letošním roce je naplánováno osadit všechna sedadla bezpečnostními pásy a namontovat tažné zařízení pro potřeby sportovních klubů. No a časem - interiér do barev...